Sesiune Științifică Studențească

Sesiunea ştiinţifică studenţească EAM - posibilităţi de publicare în colecţia de working papers AEEPAPERS

Colecţia de working papers AEEPAPERS cuprinde lucrările studenţilor Facultăţii Economie agroalimentară şi a mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. În anul 2017 a apărut prima ediţie.

Această colecţie are apariţie anuală şi asigură diseminarea rezultatelor cercetării întreprinse de studenţi sub coordonarea cadrelor didactice ale Departamentului Economie agroalimentară şi a mediului  din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Toate drepturile asupra lucrărilor acestei colecţii sunt rezervate în exclusivitate studenţilor ce au calitatea de autori. Ca urmare, lucrările trebuie să fie citate în mod corespunzător, potrivit bunelor practici internaţionale.

Mai multe informaţii puteţi găsi la: http://www.aeepapers.ase.ro/

SSS ediţia 2018

23 martie 2018: Programul Secțiunii Economie Agroalimentară și a Mediului

Sesiunea ştiinţifică studenţească a Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului a avut următoarele rezultate:

Ciclul licenţă:
  • Adriana Cheleş si Anton Ştefan Adelin (an III) - premiul I - Agricultura României la 100 de ani de la Marea Unire,
  • Marius Constantin (an III) - premiul al II-lea - Influența rețelelor de socializare asupra manifestării spiritului antreprenorial,
  • Deaconu Elena Mădălina (an I) - premiul al III-lea, Fundamentarea unei investiţii de valorificare a biomasei,
  • Florina Marin, Denisa Mihaela Lăzăroiu şi Iuliana Valentina Ioniţă (an II) - menţiune - Impactul chimizării asupra randamentului la cereale,
  • Răuţă Lavinia (an III) - menţiune - Strategii de comunicare în programele de Responsabilitate Corporatistă Socială. Studiu de caz: întreprinderile agroalimentare.
Ciclul master:
  • Roxana Chiocaru, Alexandru Constantin Gheorghe şi Cătălin Marian Cucu (an I MPDRR)- premiul I - Analiza amprentei de carbon din perspectivă statistică și bibliometrică,
  • Ioana Musat şi Dumitru-Vlădulescu Cristian Marius (an I MPDRR) - premiul al II-lea - Cluster-ul ca subiect al economiei: esență, potențial, cercetare,
  • Ioana Panait, Catalin Marian Cucu şi Bogdan Nicolae Ene (an I MPDRR)- premiul al III-lea - Pădurile României după 105 ani -analiza statistică a suprafețelor împădurite,
  • Vlad Constantin Turcea (an I MPDRR) - menţiune - Evaluarea impactului poluării cu deșeuri asupra sănătății populației umane,
  • Lăcrămioara Alina Vasile (an I EAAA) - menţiune - Studiu statistic privind rata fericirii.

SSS ediţia 2017

28 aprilie 2017: Programul Secțiunii Economie Agroalimentară și a Mediului

SSS ediţia 2016

21 aprilie 2016: Programul Secțiunii Economie Agroalimentară și a Mediului

Galerie foto