Proiecte în implementare

Descriere proiect SIPOCA 58

Denumire proiect: „Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Ministerul Mediului, în calitate de lider de parteneriat, împreună cu partenerul Academia de Studii Economice din Bucureşti lansează proiectul Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul a demarat la data de 16 August 2017, are o perioada de implementare de 24 luni şi o valoare totală de 10.254.987,26 lei.

Obiectivul general al proiectului Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58 vizează  consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a structurilor aflate în subordinea și sub autoritatea acestuia prin îmbunătățirea managementului proceselor și activităților organizaționale și implementarea instrumentelor de management al calității CAF și SR EN ISO 9001:2015 în vederea eficientizării administrației publice, realizat prin obiectivele specifice:

- Elaborarea revizuirea și implementarea de proceduri unitare pentru managementul calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 la nivelul departamentelor din cadrul Ministerului Mediului și al structurilor aflate în subordinea și sub autoritatea sa, respectiv Agentia Nationala Pentru Protectia Mediului (ANPM), Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), Garda Nationala de Mediu (GNM, 

- Implementarea CAF ca instrument al managementului calității complementar cu SR EN ISO 9001:2015.

- Creșterea capacității administrației publice de a gestiona în mod eficient resursele existente și de a contribui la realizarea obiectivelor propuse la nivelul Ministerului Mediului.

- Dezvoltarea și evaluarea competențelor profesionale ale personalului în vederea coordonării instituționale și eficientizarea procesului decizional la standarde înalte. 

- Desfășurarea de activități de promovare a sistemelor/instrumentelor de management al calității în vederea acordării de sprijin pentru MM și structurile aflate în subordinea și sub autoritatea ministerului.

Pentru mai multe detalii şi informații referitoare la proiectul „Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului”   rugăm adresați către:

Persoana de contact: Lider de parteneriat Ministerul Mediului: Marisanda PÎRÎIANU, Manager proiect

Tel/Fax: 021/408 9642; 004 021 408 9615;  Mobil: 0756.089.972;  E-mail: marisanda.piriianu@mmediu.ro

Anunţuri şi proceduri SIPOCA 58

Denumire proiect: „Implementarea și dezvoltarea de sisteme și standarde comune pentru optimizarea proceselor decizionale în domeniul mediului” cod SIPOCA 58, co-finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Eventualele contestații (proces verbal selecţie 7 experţi) se depun în data de 23.11.2017 la sediul Academiei de Studii Economice din București din Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, sala 5208, la Dna Nahorne Alice - Responsabil resurse umane, în intervalul orar 9:00-13:00. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor se va face în data 24.11.2017.

Eventualele contestații se depun în data de 29.11.2017 la sediul Academiei de Studii Economice din București din Piața Romană, nr. 6, sector 1, București, sala 5208, la Dna Nahorne Alice - Responsabil resurse umane, în intervalul orar 9:00-13:00. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor se va face în data 30.11.2017.