PROGRAM MASTERAT - MPDRR

Managementul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala (MPDRR)

Despre program

Valorile de exceptie ale spatiului rural reprezinta pentru Romania o mare oportunitate in contextul integrarii europene, iar transformarea acestora in beneficii pentru populatia din mediul rural presupune o expertiza avansata in accesarea fondurilor europene. Programul de masterat MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA SI REGIONALA raspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigura cunoasterea si competentele necesare pentru managementul fiecarei etape a ciclului de proiect si pentru interpretarea economica a proceselor care influenteaza dezvoltarea rurala si regionala.

Discipline

An de studii

Semestrul

Disciplina

I

I

Strategii si politici de dezvoltare regionala

Drept comunitar

Economia transferului de cunoastere

Metodologia si fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

II

Strategii si politici de dezvoltare rurala

Auditul proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in mediul rural

Planificarea si modelarea dezvoltarii rurale si regionale

II

I

Managementul cercetarii pietelor agroalimentare

Antreprenoriat si consultanta in economia rurala

Sisteme de asistare a deciziei

Finantarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

II

Proiecte de investitii in mediul rural

Seminar stiintific

Etica si integritate academica

Practica de specialitate

Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

  • Cunoasterea modelelor, metodelor si procedurilor de analiza a realitatii economice pentru elaborarea de sinteze si de cercetari propria;
  • Fundamentarea si adoptarea deciziilor precum si asumarea de responsabilitati privind coordonarea proceselor economice;
  • Cunoasterea procedurilor de diagnoza si evaluare a sistemului agroalimentar, a spatiului rural si a regiunilor de dezvoltare in vederea elaborarii de strategii si politici de dezvoltare durabila;
  • Realizarea de analize economico-sociale complexe ale spatiului rural si ale regiunilor de dezvoltare, in scopul fundamentarii unor strategii si politici coerente de dezvoltare rurala si regional
  • Coordonarea si fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala si regional
  • Acordarea de consultanta potentialilor investitori din mediul rural pentru finantarea si implementarea proiectelor de dezvoltare rurala si regional;
  • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara in zilele de vineri si sambata, timp de 4 semestre.