PROGRAM MASTERAT - Economie ecologica

Despre program

Fundamentarea economica reprezinta un element hotarator pentru succesul in lupta impotriva poluarii si pentru gestiunea resurselor naturale in conformitate cu cerintele dezvoltarii durabile. Programul de masterat ECONOMIE ECOLOGICA raspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel incat sa asigure pregatirea economistilor pentru solutionarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatica, poluare, deseuri, epuizarea resurselor si pierderea diversitatii biologice.

Discipline

An de studii

Semestrul

Disciplina

I

I

Gestiunea riscurilor ecologice

Evaluarea capitalului natural

Managementul proiectelor europene

Politici de mediu

II

Analiza datelor de mediu

Economia resurselor naturale

Managementul capitalului natural

Strategii de consum durabil

II

I

Economia transferului de cunoastere

Evaluarea impactului ecologic

Evaluarea si auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare

Managementul retelelor ecologice

II

Proiecte de investitii in domeniul mediului

Seminar stiintific

Etica si integritate academica

Practica de specialitate

Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

  • Analiza aprofundata a fenomenelor si proceselor economico-sociale si a impactului acestora asupra ecosistemelor in scopul elaborarii de rapoarte si studii necesare conducerii organizatiilor;
  • Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice in evaluare si diagnosticare, in elaborarea de strategii si adoptarea de decizii, in conducerea si coordonarea implementarii acestora;
  • Utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice in procesul de elaborare, implementare si monitorizare a unor proiecte si programe complexe;
  • Elaborarea de strategii si politici de dezvoltare durabila;
  • Managementul ecosistemic si adaptativ al sistemelor economico-sociale, componente ale complexelor socio-ecologice;
  • Fundamentarea deciziilor privind politica si gestiunea capitalului natural pe principiile ecologiei sistemice si dezvoltarii durabile;
  • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara in zilele de vineri si sambata, timp de 4 semestre.