PROGRAM MASTERAT - EAAA

Economia si administrarea afacerilor agroalimentare (EAAA)

Despre program

Importanta strategica a sectorului si mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflecta specificul activitatilor de productie, distributie, comert si consum. Programul de masterat ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE raspunde acestei provocari printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel incat sa asigure pregatirea necesara analizelor macro- si microeconomice relevante pentru conducerea organizatiilor, analiza pietelor si fundamentarea programelor in acest sector.

Discipline

An de studii

Semestrul

Disciplina

I

I

Cercetarea pietelor agroalimentare

Filiere agroalimentare

Gestiunea calitatii produselor agroalimentare

Strategii de consum durabil

II

Economia transferului de cunoastere

Managementul proiectelor europene

Managementul sistemului logistic agroalimentar

Marketing si management agroalimentar strategic

II

I

Analiza cost-beneficiu in afacerile agroalimentare

Evaluarea si auditul proiectelor de cercetare dezvoltare inovare

Comertul cu produse agroalimentare

Contabilitatea afacerilor

II

Proiecte de investitii in domeniul agroalimentar

Seminar stiintific

Etica si integritate academica

Practica de specialitate

Stagiu pentru elaborarea lucrarii de disertatie

Competente principale

  • Analiza, sinteza si interpretarea fenomenelor si proceselor economico-sociale in scopul elaborarii de rapoarte si studii necesare conducerii organizatiilor;
  • Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor specifice stiintelor economice in evaluare si diagnosticare, in elaborarea de strategii si adoptarea de decizii, in conducerea si coordonarea implementarii acestora;
  • Realizarea de proiecte si programe complexe prin utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice in procesul de elaborare, implementare si monitorizare a acestora;
  • Utilizarea integrata a procedurilor de explorare, diagnoza si evaluare a sectorului agroalimentar, a economiei rurale si regionale in vederea fundamentarii si elaborarii de programe, strategii si politici de dezvoltare durabila in domeniu;
  • Fundamentarea multicriteriala a deciziilor in domeniul agroalimentar, al economiei rurale si regionale;
  • Evaluarea informatiilor privind managementul si dezvoltarea afacerilor agroalimentare;
  • Planificarea si organizarea resurselor umane in cadrul unui grup sau a unei organizatii, in conditii de constientizare a responsabilitatii pentru rezultate profesionale.

Organizare

Activitatile didactice se desfasoara vineri si sambata, timp de 4 semestre.