MASTER Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională

DESPRE PROGRAM

Valorile de excepție ale spațiului rural reprezintă pentru România o mare oportunitate în contextul integrării europene. Transformarea acestora în beneficii pentru populația din mediul rural presupune o expertiză avansată în accesarea fondurilor europene. Programul de master MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALĂ ȘI REGIONALĂ răspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigură cunoașterea și competențele necesare pentru managementul fiecărei etape a ciclului de proiect și pentru interpretarea economică a proceselor care influențează dezvoltarea rurală și regională.

COMPETENȚE

Cunoaşterea modelelor, metodelor şi procedurilor de analiză economică pentru elaborarea de sinteze şi de cercetări

Fundamentarea şi adoptarea deciziilor, precum şi asumarea de responsabilităţi privind coordonarea proceselor economice

Cunoaşterea procedurilor de diagnoză şi evaluare a spaţiului rural şi a regiunilor de dezvoltare în vederea elaborării de strategii şi politici de dezvoltare durabilă

Realizarea de analize economico-sociale complexe ale spaţiului rural şi ale regiunilor de dezvoltare pentru fundamentarea de strategii și politici

Coordonarea şi fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

Acordarea de consultanţă potenţialilor investitori pentru finanţarea şi implementarea proiectelor de dezvoltare rurală şi regională

ACTIVITĂȚI

Realizarea de studii și rapoarte privind dezvoltarea rurală și regională

Elaborarea și implementarea politicilor, programelor și proiectelor de dezvoltare rurală și regională

Fundamentarea economică a măsurilor pentru dezvoltare rurală în contextul politicii europene

Evaluarea impactului politicilor de dezvoltare rurală

ORGANIZARE

Activitățile didactice se desfășoară în zilele de vineri și sâmbătă, timp de 4 semestre

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Promoția 2014-2016: MPDRR_I_II

Promoția 2013-2015:  An I  An II

Promoția 2012-2014: An I An II 

Promoția 2011-2013: An_I., An_II