MASTER Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurala si Regionala

DESPRE PROGRAM

Valorile de exceptie ale spatiului rural reprezinta pentru România o mare oportunitate în contextul integrarii europene. Transformarea acestora în beneficii pentru populatia din mediul rural presupune o expertiza avansata în accesarea fondurilor europene. Programul de master MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE RURALA SI REGIONALA raspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigura cunoasterea si competentele necesare pentru managementul fiecarei etape a ciclului de proiect si pentru interpretarea economica a proceselor care influen?eaza dezvoltarea rurala si regionala.

COMPETENTE

Cunoasterea modelelor, metodelor si procedurilor de analiza economica pentru elaborarea de sinteze si de cercetari

Fundamentarea si adoptarea deciziilor, precum si asumarea de responsabilitati privind coordonarea proceselor economice

Cunoasterea procedurilor de diagnoza si evaluare a spatiului rural si a regiunilor de dezvoltare în vederea elaborarii de strategii si politici de dezvoltare durabila

Realizarea de analize economico-sociale complexe ale spatiului rural si ale regiunilor de dezvoltare pentru fundamentarea de strategii si politici

Coordonarea si fundamentarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

Acordarea de consultanta potentialilor investitori pentru finantarea si implementarea proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

ACTIVITATI

Realizarea de studii si rapoarte privind dezvoltarea rurala si regionala

Elaborarea si implementarea politicilor, programelor si proiectelor de dezvoltare rurala si regionala

Fundamentarea economica a masurilor pentru dezvoltare rurala în contextul politicii europene

Evaluarea impactului politicilor de dezvoltare rurala

ORGANIZARE

Activitatile didactice se desfasoara în zilele de vineri si sâmbata, timp de 4 semestre.

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) si de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

PLANURI DE ÎNVATAMÂNT

Planurile de invatamant pot fi accesate aici.

Fisele de disciplina pot fi accesate aici.