Examen licenta

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE LICENTA SI COMPONENTA COMISIILOR

Sustinerea examenului de licenta se va desfasura în perioada 15-18.07.2019, conform programarii urmatoare:

Comisiile sustinerii examenului de licenta

Dragi studenti,
Va reamintim rugamintea de a ne transmite prezentarea power point aferenta lucrarii de licenta pâna luni, 15 iulie 2019, ora 20.00, astfel:
Comisia nr. 1  mihai.dinu@alumni.ase.ro;
Comisia nr. 2  radu.antohe@eam.ase.ro;
Comisia nr. 3  laura.ciobanu@eam.ase.ro.
Mul?umim!

Repartizarea studentilor admisi pentru sustinerea examenului de licenta:

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA DE INSCRIERE

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe baza de solicitare scrisa, depusa la secretariatele facultatilor, iar cererea trebuie sa fie însotita de doua fotografii format 3/4.

Calendarul activitatilor aferente examenului de finalizare studii, iulie 2019:

 • 24 – 28 iunie 2019: Încarcarea, pe pagina web, a lucrarii de licenta în vederea verificarii antiplagiat.
 • 01 04 iulie 2019: Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre conducatorii stiintifici, pentru lucrarile de licenta depuse
 • 05 iulie 2019: Afisarea listei cu studentii/absolventii care au obtinut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de licenta
 • 8-10 iulie 2019: înscrieri pentru sustinerea examenului de licenta, la secretariatul facultatii si depunerea lucrarii de licenta, printata din platforma web, versiunea validata, la Departamentul EAM

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 8-10 iulie 2019 (luni-miercuri): orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008:  8-10 iulie 2019 (luni-miercuri): orele 8-18.

Documente necesare:

 1. cererea pentru înscrierea la sustinerea examenului  de finalizare a studiilor de licenta vizata de cadrul didactic coordonator al lucrarii de licenta;

 2. lucrarea de licenta printata din platforma web, versiunea validata;

 3. procesul verbal de control al originalitatii lucrarii semnat de cadrul didactic coordonator al lucrarii de licenta.

 4. doua fotografii format ¾ (în cazul absolventilor studiilor universitare de licenta);

Studentii anului III suplimentar trebuie sa achite tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 900 RON si sa depuna chitanta, în original, la înscriere.
Acest tarif trebuie achitat DOAR de catre studentii din anii suplimentari si absolventii din promotiile anterioare.

Pentru absolventii din promotiile anterioare sunt necesare si urmatoarele documente:

 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de bacalaureat;

 • copie legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;

 • chitanta care atesta achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de finalizare. 

În vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevazute, candidatii trebuie sa prezinte documentele în original.
 • 15-18 iulie 2019: sustinerea examenului de licenta

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta (versiune actualizata la 15.04.2019)

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de licenta:

Eventualele neconcordante se pot semnala la sala 3008, orele 9.00-15.00, în perioada 12.12.2018 - 20.12.2018.

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT, GHID SI GRAFIC EXAMEN