Examen licenta

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de licenta:

Eventualele neconcordante se pot semnala la sala 3008, orele 9.00-15.00, în perioada 12.12.2018 - 20.12.2018.

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT, GHID SI GRAFIC EXAMEN  

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA TIP

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe baza de solicitare scrisa, depusa la secretariatele facultatilor, iar cererea trebuie sa fie însotita de doua fotografii format 3/4.

         Tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor este în valoare de 600 RON si trebuie depusa chitanta, în original, la înscriere. Acest tarif trebuie achitat DOAR de catre studentii din anii suplimentari si absolventii din promotiile anterioare.

Calendarul activitatilor aferente examenului de finalizare studii, iulie 2019:

  • 24 – 28 iunie 2019: Încarcarea, pe pagina web, a lucrarii de licenta în vederea verificarii antiplagiat.
  • 01 04 iulie 2019: Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre conducatorii stiintifici, pentru lucrarile de licenta depuse
  • 05 iulie 2019: Afisarea listei cu studentii/absolventii care au obtinut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de licenta
  • 8-10 iulie 2019: înscrieri pentru sustinerea examenului de licenta, la secretariatul facultatii si depunerea lucrarii de licenta, printata din platforma web, versiunea validata, la departamentul din care face parte conducatorul stiintific

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 9-11 iulie 2018: orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008: 9-11 iulie 2018: orele 8-18.

  • 15-18 iulie 2019: sustinerea examenului de licenta

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta (versiune actualizata la 15.04.2019)

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE LICENTA SI COMPONENTA COMISIILOR

Sustinerea examenului de licenta se va desfasura în perioada 15-18.07.2019, conform programarii urmatoare:

Comisia 1:

Programarea sustinerii  

Comisia 2:

Programarea sustinerii

Comisia 3:

Programarea sustinerii