Examen licenta

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE LICENTA SI COMPONENTA COMISIILOR

Comisia 1:

Programarea sustinerii

 1. Presedinte: Prof. univ. dr. Boboc Dan                                        
 2. Membru: Prof. univ. dr. Negrei Costel      
 3. Membru: Conf. univ. dr. Ladaru Raluca Georgiana    
 4. SecretarAsist. univ. dr. Dinu Mihai  
 5. Membru cooptat: Prof. univ. dr. Nastase Mircea    
 6. Membru cooptat: Conf.univ.dr. Patarlageanu Simona Roxana           
 7. Membru cooptat: Conf.univ.dr. Radulescu Carmen Valentina        
 8. Membru supleant: Conf.univ.dr. Patarlageanu Simona Roxana    

Comisia 2:

Programarea sustinerii

 1. Presedinte: Prof. univ. dr. Popescu Gabriel                                        
 2. Membru: Conf. univ. dr. Constantin Florentina      
 3. Membru: Conf. univ. dr. Ignat Raluca    
 4. SecretarAsist. univ. dr. Zaharia Alina  
 5. Membru cooptat: Conf.univ.dr. Bran Mariana           
 6. Membru cooptat: Conf.univ.dr. Stefan Marcela        
 7. Membru cooptat: Conf.univ.dr. Petrescu Irina Elena
 8. Membru supleant: Conf.univ.dr. Petrescu Irina Elena  

Comisia 3:

Programarea sustinerii

 1. Presedinte: Conf. univ. dr. Trica Carmen Lenuta                                        
 2. Membru: Conf. univ. dr. Ion Raluca Andreea      
 3. Membru: Conf. univ. dr. Dobre Iuliana    
 4. SecretarAsist. univ. dr. Ciobanu Laura  
 5. Membru cooptat: Prof. univ. dr. Istudor Nicolae           
 6. Membru cooptat: Prof. univ. dr. Stoian Mirela          
 7. Membru cooptat: Lect. univ. dr. Preda Elena
 8. Membru supleant:  Lect. univ. dr. Preda Elena  

 

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT, GHID SI GRAFIC EXAMEN  

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA TIP

 • Procedura de înscriere la examenul de licenta

Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se face pe baza de solicitare scrisa, depusa la secretariatele faculta?ilor, iar cererea trebuie sa fie înso?ita de doua fotografii format 3/4.

Tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor este în valoare de 600 RON si trebuie depusa chitanta, în original, la înscriere. Acest tarif trebuie achitat DOAR de catre studentii din anii suplimentari si absolventii din promotiile anterioare.

Calendarul activita?ilor aferente examenului de finalizare studii, iulie 2018

 • 25 iunie – 29 iunie 2018: Încarcarea, pe pagina web, a lucrarii de licen?a (verificare antiplagiat) 2 -4 iulie 2018: Verificarea antiplagiat a lucrarilor de licen?a ?i acordarea calificativului Admis/Respins, de catre conducatorii ?tiin?ifici, pentru lucrarile de licen?a depuse
 • 5-6 iulie 2018: Afi?area listei cu studen?ii/absolven?ii care au ob?inut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de licen?a
 • 9-11 iulie 2018: înscrieri pentru sus?inerea examenului de licen?a, la secretariatul faculta?ii ?i depunerea lucrarii de licen?a, printata din platforma web, versiunea validata, la departamentul din care face parte conducatorul ?tiin?fic

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 9-11 iulie 2018: orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008: 9-11 iulie 2018: orele 8-18.

 • 17-20 iulie 2018: sus?inerea examenului de licen?a

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA

Tematica si bibliografia pentru examenul de licenta

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de licenta

În atentia studentilor de anul III licenta

Va reamintim ca mar?i, 31 octombrie 2017, se finalizeaza perioada de depunere, la departamentul EAM (sala 3008), a cererilor pentru alegerea temei de licen?a care va fi sus?inuta în anul universitar 2017-2018.

TEME PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE FINALIZARE, PROMOTIA 2018-2019

 • Temele propuse pentru examenul de licenta
 • Cerere pentru alegerea temelor pentru examenul de licenta