Examen Disertatie

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de disertatie

Eventualele neconcordante se pot semnala la sala 3008, orele 9.00-15.00, în perioada 10.01.2018 - 24.01.2019.

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT SI GHID

GRAFIC EXAMEN DE FINALIZARE STUDII MASTERALE

Stima?i viitori absolven?i, va reamintim calendarul activita?ilor aferente examenului de finalizare studii, iunie 2018:

 • 29 mai – 4 iunie 2018: Încarcarea, pe pagina web, a lucrarii de diserta?ie (verificare antiplagiat)
 • 5 -7 iunie 2018: Verificarea antiplagiat a lucrarilor de diserta?ie ?i acordarea calificativului Admis/Respins, de catre conducatorii ?tiin?ifici, pentru lucrarile de diserta?ie depuse
 • 8-9 iunie 2018: Afi?area listei cu studen?ii/absolven?ii care au ob?inut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de diserta?ie
 • 11-13 iunie 2018: înscrieri pentru sus?inerea examenului de diserta?ie, la secretariatul faculta?ii ?i depunerea lucrarii de diserta?ie, printata din platforma web, versiunea validata, la departamentul din care face parte conducatorul ?tiin?fic

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

 • 19-22 iunie 2018: sus?inerea examenului de diserta?ie

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA TIP

Procedura de înscriere la examenul de disertatie:

Absolven?ii programelor de studii universitare de masterat vor depune la secretariatul faculta?ii EAM (sala 3204):

 • Cererea pentru înscrierea la sustinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat
 • Procesul verbal de control al originalitatii lucrarii, semnat de profesorul coordonator
 • Lucrarea de diserta?ie printata

Studentii anului II suplimentar trebuie sa achite tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 750 RON si sa depuna chitanta, în original, la înscriere.

Pentru absolventii din promotiile anterioare sunt necesare urmatoarele documente:

 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta);
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de licenta (sau echivalenta)
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a foii matricole/suplimentului la diploma;
 • copie legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
 • chitanta care atesta achitarea tarifului (750 lei) pentru sustinerea examenului de finalizare.

 În vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele în original.

STUDENTI ADMISI SUSTINERE DISERTATIE

Lista studentilor/absolventilor care au obtinut calificativul ADMIS pentru lucrarea de disertatie

COMISII

 • Componenta comisiilor organizate pentru examenul de disertatie

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE DISERTATIE

Programarea datelor de sustinere:

 • EAAA      --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 8.00, sala 3203 (Decanat EAM) --- lista studenti
 • EE           --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00 --- lista studenti
 • MPDRR   --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00, sala 3205 --- lista studenti