Examen Disertatie

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE DISERTATIE

Programarea datelor de sustinere (28.06.2019): marti, 2 iulie 2019

 • EAAA      ---
 • EE           ---
 • MPDRR   ---

GRAFIC EXAMEN DE FINALIZARE STUDII MASTERALE SI CEREREA DE INSCRIERE

27-28.06.2019: Înscriere examen de disertatie la secretariatul facultatii si depunerea lucrarii de disertatie, printata, versiunea validata, la Departamentul EAM.

Secretariat EAM: Sala 3204

Departament EAM: Sala 3008

 • Joi 27 iunie 2019            8,00 - 18,00

 • Vineri 28 iunie 2018        8,00 - 14,00

02.07.2019: Sustinerea examenului de disertatie

Sustinerea examenului de DISERTATIE pentru toate programele de masterat organizate la Facultatea Economie Agroalimentara si a Mediului va avea loc în data de 2 iulie 2019.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA TIP

Procedura de înscriere la examenul de disertatie:

Absolventii programelor de studii universitare de masterat vor depune la secretariatul facultatii EAM (sala 3204):

 • Cererea pentru înscrierea la sustinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat,

  vizata de cadrul didactic coordonator al lucrarii de disertatie

 • Procesul verbal de control al originalitatii lucrarii, semnat de profesorul coordonator
 • Lucrarea de disertatie printata, versiunea validata

Studentii anului II suplimentar trebuie sa achite tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 1000 RON si sa depuna chitanta, în original, la înscriere.

Acest tarif trebuie achitat DOAR de catre studentii din anii suplimentari si absolventii din promotiile anterioare.

Pentru absolventii din promotiile anterioare sunt necesare urmatoarele documente:

 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta);
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de licenta (sau echivalenta)
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a foii matricole/suplimentului la diploma;
 • copie legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
 • chitanta care atesta achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de finalizare.

 În vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele în original.

STUDENTI ADMISI SUSTINERE DISERTATIE

Lista studentilor/absolventilor care au obtinut calificativul ADMIS pentru lucrarea de disertatie

COMISII

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de disertatie

Eventualele neconcordante se pot semnala la sala 3008, orele 9.00-15.00, în perioada 10.01.2018 - 24.01.2019.

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT SI GHID