Examen Disertatie

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de disertatie

Eventualele neconcordante se pot semnala la sala 3008, orele 9.00-15.00, în perioada 10.01.2018 - 24.01.2019.

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT SI GHID

GRAFIC EXAMEN DE FINALIZARE STUDII MASTERALE

Stimati viitori absolventi, va reamintim calendarul activitatilor aferente examenului de finalizare studii, iunie 2018:

 • 29 mai – 4 iunie 2018: Încarcarea, pe pagina web, a lucrarii de disertatie (verificare antiplagiat)
 • 5 -7 iunie 2018: Verificarea antiplagiat a lucrarilor de disertatie si acordarea calificativului Admis/Respins, de catre conducatorii stiintifici, pentru lucrarile de disertatie depuse
 • 8-9 iunie 2018: Afisarea listei cu studentii/absolventii care au obtinut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de disertatie
 • 11-13 iunie 2018: înscrieri pentru sustinerea examenului de disertatie, la secretariatul facultatii si depunerea lucrarii de disertatie, printata din platforma web, versiunea validata, la departamentul din care face parte conducatorul stiintific

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

 • 19-22 iunie 2018: sustinerea examenului de disertatie

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CEREREA TIP

Procedura de înscriere la examenul de disertatie:

Absolventii programelor de studii universitare de masterat vor depune la secretariatul facultatii EAM (sala 3204):

 • Cererea pentru înscrierea la sustinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat
 • Procesul verbal de control al originalitatii lucrarii, semnat de profesorul coordonator
 • Lucrarea de disertatie printata

Studentii anului II suplimentar trebuie sa achite tariful pentru sustinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 750 RON si sa depuna chitanta, în original, la înscriere.

Pentru absolventii din promotiile anterioare sunt necesare urmatoarele documente:

 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalenta);
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a diplomei de licenta (sau echivalenta)
 • copia legalizata sau certificata conform cu originalul a foii matricole/suplimentului la diploma;
 • copie legalizata sau certificata conform cu originalul a certificatului de nastere;
 • chitanta care atesta achitarea tarifului (750 lei) pentru sustinerea examenului de finalizare.

 În vederea obtinerii certificarii conform cu originalul, candidatii trebuie sa prezinte documentele în original.

STUDENTI ADMISI SUSTINERE DISERTATIE

Lista studentilor/absolventilor care au obtinut calificativul ADMIS pentru lucrarea de disertatie

COMISII

 • Componenta comisiilor organizate pentru examenul de disertatie

PROGRAMARE SUSTINERE EXAMEN DE DISERTATIE

Programarea datelor de sustinere:

 • EAAA      --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 8.00, sala 3203 (Decanat EAM) --- lista studenti
 • EE           --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00 --- lista studenti
 • MPDRR   --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00, sala 3205 --- lista studenti