Examen Disertație

PROGRAMARE SUSŢINERE EXAMEN DE DISERTAŢIE

Programarea datelor de susţinere:

 • EAAA      --- Marti, 19 iunie 2018, începând cu ora 8.00, sala 3203 (Decanat EAM) --- listă studenţi
 • EE           --- Marţi, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00 --- listă studenţi
 • MPDRR   --- Marţi, 19 iunie 2018, începând cu ora 13.00, sala 3205 --- listă studenţi

FINALIZARE STUDII - REGULAMENT ŞI GHID

GRAFIC EXAMEN DE FINALIZARE STUDII MASTERALE

Stimați viitori absolvenți, vă reamintim calendarul activităților aferente examenului de finalizare studii, iunie 2018:

 • 29 mai – 4 iunie 2018: Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație (verificare antiplagiat)
 • 5 -7 iunie 2018: Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici, pentru lucrările de disertație depuse
 • 8-9 iunie 2018: Afișarea listei cu studenții/absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins, pentru lucrarea de disertație
 • 11-13 iunie 2018: înscrieri pentru susținerea examenului de disertație, la secretariatul facultății și depunerea lucrării de disertație, printată din platforma web, versiunea validată, la departamentul din care face parte conducătorul științfic

Program secretariat Facultatea EAM, sala 3204: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

Program secretariat Departament EAM, sala 3008: 11-13 iunie 2018: orele 8-18.

 • 19-22 iunie 2018: susținerea examenului de disertație

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ŞI CEREREA TIP

Procedura de înscriere la examenul de disertaţie:

Absolvenții programelor de studii universitare de masterat vor depune la secretariatul facultății EAM (sala 3204):

 • Cererea pentru înscrierea la susţinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat
 • Procesul verbal de control al originalităţii lucrării, semnat de profesorul coordonator
 • Lucrarea de disertație printată

Studenţii anului II suplimentar trebuie să achite tariful pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 750 RON şi să depună chitanţa, în original, la înscriere.

Pentru absolventii din promoţiile anterioare sunt necesare următoarele documente:

 • copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă);
 • copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de licenţă (sau echivalentă)
 • copia legalizată sau certificată conform cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă;
 • copie legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;
 • chitanţa care atestă achitarea tarifului (750 lei) pentru susţinerea examenului de finalizare.

 În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.

STUDENŢI ADMIŞI SUSŢINERE DISERTAŢIE

Lista studenţilor/absolvenţilor care au obţinut calificativul ADMIS pentru lucrarea de disertaţie

COMISII

TEME APROBATE

Temele aprobate pentru examenul de disertaţie

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DE ANUL II MASTER

Vă reamintim că miercuri, 29 noiembrie 2017 se finalizează perioada de depunere, la departamentul EAM (sala 3008), a cererilor pentru alegerea temei de disertație care va fi susținută în anul universitar 2017-2018.