MASTER Economie Ecologica

DESPRE PROGRAM

Fundamentarea economica reprezinta un element hotarâtor pentru succesul  în lupta împotriva poluarii si pentru gestiunea resurselor naturale în conformitate cu cerintele dezvoltarii durabile. Programul de master ECONOMIE ECOLOGICA raspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât sa asigure pregatirea economistilor pentru solutionarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatica, poluare, deseuri, epuizarea resurselor, pierderea diversitatii biologice s.a.

COMPETENTE

Analiza aprofundata a fenomenelor si proceselor economico-sociale si a impactului acestora asupra ecosistemelor

Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor economice

Utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice pentru elaborare, implementare si monitorizare de proiecte si programe complexe

Elaborarea de strategii si politici de dezvoltare durabila

Managementul ecosistemic si adaptiv al sistemelor economico-sociale

Fundamentarea deciziilor privind politica si gestiunea capitalului natural pe principiile ecologiei sistemice si dezvoltarii durabile

ACTIVITATI

Fundamentarea economica a programelor de mediu

Managementul sustenabilitatii

Elaborarea planului de management pentru arii protejate

Evaluarea politicilor de mediu

Elaborarea si implementarea proiectelor de mediu

Evaluarea serviciilor de ecosistem

Gestiunea resurselor naturale

ORGANIZARE

Activitatile didactice se desfasoara în zilele de vineri si sâmbata, timp de 4 semestre.

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) si de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

PLANURI DE ÎNVATAMÂNT SI FISA DISCIPLINEI

Planurile de invatamant pot fi accesate aici.

Fisele de disciplina pot fi accesate aici.