MASTER Economie Ecologică

DESPRE PROGRAM

Fundamentarea economică reprezintă un element hotărâtor pentru succesul  în lupta împotriva poluării și pentru gestiunea resurselor naturale în conformitate cu cerințele dezvoltării durabile. Programul de master ECONOMIE ECOLOGICĂ răspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât să asigure pregătirea economiștilor pentru soluționarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatică, poluare, deșeuri, epuizarea resurselor, pierderea diversității biologice ș.a.

COMPETENȚE

Analiza aprofundată a fenomenelor şi proceselor economico-sociale şi a impactului acestora asupra ecosistemelor

Aplicarea integrată a conceptelor şi metodelor economice

Utilizarea critic-constructivă a achiziţiilor cognitive şi a deprinderilor practice pentru elaborare, implementare şi monitorizare de proiecte Și programe complexe

Elaborarea de strategii şi politici de dezvoltare durabilă

Managementul ecosistemic şi adaptiv al sistemelor economico-sociale

Fundamentarea deciziilor privind politica şi gestiunea capitalului natural pe principiile ecologiei sistemice şi dezvoltării durabile

ACTIVITĂȚI

Fundamentarea economică a programelor de mediu

Managementul sustenabilității

Elaborarea planului de management pentru arii protejate

Evaluarea politicilor de mediu

Elaborarea și implementarea proiectelor de mediu

Evaluarea serviciilor de ecosistem

Gestiunea resurselor naturale

ORGANIZARE

Activitățile didactice se desfășoară de luni până vineri, începând cu orele 16:30, timp de 4 semestre

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Promoția 2014-2016: I_II 

Promoția 2013-2015:  III

Promoția 2012-2014: III 

Promoția 2011-2013: III