MASTER Economia si Administrarea Afacerilor Agroalimentare

DESPRE PROGRAM

Importanta strategica a sectorului si mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflecta specificul activitatilor de productie, distributie, comert si consum. Programul de master ECONOMIA SI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE raspunde acestei provocari printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât sa asigure pregatirea necesara analizelor macro- si microeconomice relevante pentru conducerea organizatiilor, analiza pietelor si fundamentarea programelor în acest sector.

COMPETENTE

Analiza, sinteza si interpretarea fenomenelor si proceselor economico-sociale

Aplicarea integrata a conceptelor si metodelor economice

Realizarea de proiecte si programe complexe prin utilizarea critic-constructiva a achizitiilor cognitive si a deprinderilor practice în procesul de elaborare, implementare si monitorizare a acestora

Utilizarea integrata a procedurilor de explorare, diagnoza si evaluare a sectorului agroalimentar, a economiei rurale si regionale

Fundamentarea multicriteriala a deciziilor  în domeniul agroalimentar, al economiei rurale si regionale

Evaluarea informatiilor privind managementul si dezvoltarea afacerilor agroalimentare

ACTIVITATI

Elaborarea de rapoarte si studii pentru conducerea organizatiilor agroalimentare

Evaluarea si diagnosticarea organizatiilor agroalimentare

Elaborarea de strategii si planuri de actiune

Realizarea de proiecte si programe complexe în domeniul agroalimentar

ORGANIZARE

Activitatile didactice se desfasoara vineri si sambata, timp de 4 semestre.

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (ARACIS) si de Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

PLANURI DE ÎNVATAMÂNT

Planurile de invatamant pot fi accesate aici.

Fisele de disciplina pot fi accesate aici.