MASTER Economia și Administrarea Afacerilor Agroalimentare

DESPRE PROGRAM

Importanța strategică a sectorului și mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflectă specificul activităților de producție, distribuție, comerț și consum. Programul de master ECONOMIA ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR AGROALIMENTARE răspunde acestei provocări printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât să asigure pregătirea necesară analizelor macro- și microeconomice relevante pentru conducerea organizațiilor, analiza piețelor și fundamentarea programelor în acest sector.

COMPETENȚE

Analiza, sinteza şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economico-sociale

Aplicarea integrată a conceptelor şi metodelor economice

Realizarea de proiecte şi programe complexe prin utilizarea critic-constructivă a achiziţiilor cognitive şi a deprinderilor practice în procesul de elaborare, implementare şi monitorizare a acestora

Utilizarea integrata a procedurilor de explorare, diagnoză şi evaluare a sectorului agroalimentar, a economiei rurale şi regionale

Fundamentarea multicriterială a deciziilor  în domeniul agroalimentar, al economiei rurale şi regionale

Evaluarea informaţiilor privind managementul şi dezvoltarea afacerilor agroalimentare

ACTIVITĂȚI

Elaborarea de rapoarte și studii pentru conducerea organizațiilor agroalimentare

Evaluarea și diagnosticarea organizațiilor agroalimentare

Elaborarea de strategii și planuri de acțiune

Realizarea de proiecte și programe complexe în domeniul agroalimentar

ORGANIZARE

Activitățile didactice se desfășoară de luni până vineri, începând cu orele 16:30, timp de 4 semestre

ACREDITARE

Programul este acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Promoția 2014-2016: I_II

Promoția 2013-2015: III 

Promoția 2012-2014: III

Promoția 2011-2013: I, II