Școala doctorală ECONOMIE II

DESPRE PROGRAM

Pregătirea doctorală în Facultatea Economie Agroalimentară și a Mediului are o tradiție de patru decenii, aceasta desfășurându-se potrivit regulamentelor adoptate în diferite perioade și fiind urmată atât de absolvenții facultății cât și de cei ai altor facultăți și universități din țară și din străinătate.

În ceea ce privește perioada recentă, începând cu anul universitar 2005-2006, programul de doctorat a introdus cerințe noi și un alt mod de desfășurare, sub forma Școlii docotrale. Ulterior, începând cu anul universitar 2009-2010, s-a constituit Școala doctorală Economie II.

Pregătirea doctorală se realizează în domeniile economie agroalimentară și economia mediului, iar temele de cercetare vizează prioritar: politicile economice în agricultură, industrie alimentară, distribuția produselor agricole și alimentare și protecția mediului; dezvoltarea rurală și regională; managementul și marketingul agroalimentar.

Au condus sau continuă să conducă pregătirea doctorală următorii profesori universitari ai departamentului: Vasile Malinschi, Oprea Parpală, V.V. Topor, NIcolae David, Gheorghe Frățilă, Sandu Costache, Letiția Zahiu, Radu Voicu, Florina Bran, Victor Manole, Dan Boboc, Nicolae Istudor, Gabriel Popescu, Mirela Stoian  Mai mult...

TEME DE CERCETARE

Nr. crt.

Conducători de doctorat

Număr  de locuri

Teme de cercetare

1

ISTUDOR NICOLAE

3

Evaluarea impactului alocării fondurilor publice nerambursabile asupra eficienței economice pe filiera vitivinicolă. Studiu de caz.

Măsuri și intervenții privind creșterea competitivității produselor piscicole românești pe plan mondial.

Elaborarea și fundamentarea unui program de finanțare privind creșterea dimensiunii exploatațiilor agricole în România.

 2

POPESCU GABRIEL

3

Piața produselor tradiționale în contextul industrializării proceselor de producție din agricultură.

Rolul fiscalității în procesul de intensificare a schimburilor din cadrul pieței agroalimentare

Rolul parteneriatului public-privat în modernizarea agriculturii

3

MANOLE VICTOR

3

Studiu privind impactul dezvoltarii retelelor de distributie

asupra economiei din spatiul rural. Studiu de caz

Cercetari privind piata inputurilor agricole in Romania. Studiu de caz.

Diversificarea activitatii economice – factor de accelerare a dezvoltarii spatiului rural. Studiu de caz.

4

AGAPIE ADRIANA

 

3

 

Procese decizionale intr-o organizatie economica

Procese sociale inovative in contextul transferului local de cunoastere

in agricultura romaneasca

Dimensionarea si alocarea resurselor optima pentru institutiile agriculturii romanesti

5

BRAN FLORINA

3

Strategia durabilă de valorificare a resurselor și a serviciilor produse de capitalul natural al țării în contextul globalizăriii

Abordarea economică a provocărilor societale determinate de degradarea mediului

Asigurarea sustenabilității pe termen lung a consumurilor energetice și materiale în raport cu cerințele dezvoltării durabile

6

STOIAN MIRELA

4

Cercetari privind cresterea competitivitatii Romaniei in comertul exterior cu carne si produse din carne

Dezvoltarea economiei rurale in armonizare cu cea a pietelor specifice acesteia. Studiu de caz.

Directii strategice de crestere a performantei economice in valorificarea potentialului agricol in Romania

Directii strategice de reducere a impactului asistentei sociale destinate spatiului rural asupra bugetului in Romania

CRITERII MINIMALE DE SUSȚINERE TEZĂ AN UNIVERSITAR

2006-2011_Criterii minimale sustinere teza

2011-2013_Criterii minimale sustinere teza

2013-2014_Criterii minimale sustinere teza

2014-2015_Criterii minimale sustinere teza

PROGRAM AUDIENȚE DIRECTOR ȘCOALĂ DOCTORALĂ ECONOMIE II

Marți, 14:30-16:30

Sala 3203, Clădirea Mihail Moxa, nr.5-7

Tel.: 021 31 91 900/566