Depunerea dosarelor pentru obtinerea unei burse sociale

Conform Calendarului Studentului ( https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2019-2020/ ), în perioada 07.09 - 17.09.2020, la adresa de e-mail a secretariatului faculta tii, eam@ase.ro, se depun dosarele sociale pentru ob tinerea unei burse sociale pe semestrul I al anului universitar 2020/2021.

Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social poate fi consultata la :
http://www.eam.ase.ro/Media/Default/2017oct-prezent/BURSE/2019-2020metodologie-burse-2019-2020.pdf , cu urmatoarele specificatii :

  • Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt iunie, iulie si august 2020 ;
  • La stabilirea venitului pe membru de familie, NU se mai iau în calcul aloca tiile copiilor ;
  • Valoarea salariului de baza minim net pe economie este de 1346 ron ;
  • În cazul în care studentul mai are de depus un act la dosarul de acordare a bursei sociale, acesta va trebui sa dea o declara tie pe proprie raspundere, scrisa de mâna si semnata, în care se obliga sa îl depuna în termen de 30 de zile de la data ÎNCEPERII PERIOADEI DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR, si nu de la finalizarea acesteia, ca în anii trecu ti.

Bursele sociale se acorda, la cerere, pe durata studiilor, pâna la împlinirea vârstei de 35 de ani, în limita a 30% din fondul de burse alocat faculta tii, studen tilor integralisti, de la forma de finan tare buget, dar, pot beneficia si studentii de la programele de studii organizate la forma de învatamânt cu frecventa finantati prin taxe de scolarizare, conform prevederilor art. 7 alin. (1), din Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind învatamântul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, numai în cazul în care sunt integralisti si dovedesc cu acte ca sunt orfani de ambii parinti sau provin din casele de copii sau din plasament familial.