Departamente

DEPARTAMENTUL DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ȘI A MEDIULUI

DIRECTOR: Prof.univ.dr. Gabriel POPESCU

Consiliul departmanetului:

Prof.univ.dr. Gabriel POPESCU

Prof.univ.dr Dan BOBOC

Conf.univ.dr. Florentina CONSTANTIN

www.deam.ase.ro

 

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

DIRECTOR: Prof.univ.dr. Gheorghe JINGA

Consiliul departamentului:

Prof.univ.dr. Gheorghe JINGA - Director departament

Conf.univ.dr. Teodora DOMNITEANU - Responsabil activitate didactică

Conf.univ.dr. Rela-Valentina CIOMAG - Responsabil cu baza materială

Conf.univ.dr. Cristina FILIP - Responsabil cu activitatea ştiinşifică de cercetare

Lect.univ.dr. Ionela Cristina NAE - Responsabil cu activitatea competiţional sportivă

www.defs.ase.ro

 Anterior