Conducere 2012-2016

 

Prof.univ.dr.Dan BOBOC

DECAN

Email: dan.boboc@eam.ase.ro

Sala: 3203

 

Prof.univ.dr. Mirela STOIAN

PRODECAN Educație și Formare Continuă

Email: Mirela.Stoian@eam.ase.ro

Sala: 3203

 

Conf.univ.dr. Carmen Lenuța TRICĂ

PRODECAN Cercetare Științifică

Email: carmen.trica@eam.ase.ro

Sala: 3202

 

Conf.univ.dr. Raluca IGNAT

PRODECAN Relații Instituționale, Studenți

Email: Raluca.Ignat@ase.ro

Sala: 3202

 

Prof.univ.dr. Gabriel POPESCU

DIRECTOR Departament Economie Agroalimentară și a Mediului

Email: gabriel.popescu@eam.ase.ro

Sala: 3007

 

Conf.univ.dr. Gheorghe JINGA

DIRECTOR Departament Educație Fizică și Sport

Email: defs@ase.ro