Avizier

Programarea examenelor semestrul I - 2017-2018

Licenţă

Master

Facilităţi de studii în anul universitar 2017-2018 - studii licenţă

Se acordă o reducere a taxei de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, din cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.

Studenţii care îndeplinesc această condiţie trebuie să depună la Secretariatul Facultatii EAM, sala 3204, până în data de 20.12.2017, orele 16.00 următoarele documente:

  • Cerere solicitare reducere de taxă
  • Copie CI
  • Adeverinţă  emisă de  Primărie  din care să reiasă  că solicitantul are DOMICILIUL  ÎN  MEDIUL RURAL

Cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie şi Matematică

Academia de Studii Economice din București oferă studenților din anul I cursuri suplimentare gratuite la disciplinele Microeconomie și Matematică, pe toată perioada semestrului I. 

Orarul acestor activități este disponibil la: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar_cursuri_suplimentare.pdf 

   Arhivă