Avizier

Înscrie-te la voluntariat în ASE şi poţi obţine bursă

Depunerea cererilor și dosarelor de implicare în activitățile în interesul ASE București în vederea încheierii de contracte de acordare bursă din venituri proprii (scutire de la plata taxei de școlarizare /bursă specială) sau contracte de voluntariat, după caz, pentru locurile rămase disponibile are loc în perioada 19.02.2018-23.02.2018 (până la ora 13:00) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438).

Depunerea dosarelor sociale

Conform Calendarului Studentului (disponibil la  http://us.ase.ro/?page_id=77):

- în perioada 14-16.02.2018 (până la ora 13.00) se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anul I, studii universitare de licență;

- în perioada 14-23.02.2018 se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II şi III, studii universitare de licență şi anii I şi II, studii universitare de masterat.

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018 este disponibilă la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018.

Programul secreatariatului EAM în perioada sesiunii de iarnă

În perioada  22 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018  programul de  lucru de după amiază cu studentii şi publicul al Secretariatului EAM se suspenda. Pe toata perioada sesiunii de examene şi reprogramare programul de lucru cu studenţii se desfăşoara de luni până joi între orele 11,30 - 14,00.

Programarea examenelor semestrul I - 2017-2018

Licenţă

  • an I
  • an II
  • an III

Master

  • an I
  • an II

Facilităţi de studii în anul universitar 2017-2018 - studii licenţă

Se acordă o reducere a taxei de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, din cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.

Studenţii care îndeplinesc această condiţie trebuie să depună la Secretariatul Facultatii EAM, sala 3204, până în data de 20.12.2017, orele 16.00 următoarele documente:

  • Cerere solicitare reducere de taxă
  • Copie CI
  • Adeverinţă  emisă de  Primărie  din care să reiasă  că solicitantul are DOMICILIUL  ÎN  MEDIUL RURAL

Cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie şi Matematică

Academia de Studii Economice din București oferă studenților din anul I cursuri suplimentare gratuite la disciplinele Microeconomie și Matematică, pe toată perioada semestrului I. 

Orarul acestor activități este disponibil la: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar_cursuri_suplimentare.pdf 

   Arhivă