Anunturi/Avizier electronic

27.04.2017: SUSTINEREA EVALUARII LA DISCIPLINA "PRACTICA DE SPECIALITATE"

12 IUNIE 2017 – SERIA A - ORELE 7,30  SALA 3 M 3 

12 IUNIE 2017 – SERIA B - ORELE 13,30 SALA 3 M 8 

COMISIA DE EXAMEN

1.LECT.DR.LADARU GEORGIANA RALUCA  

2. ASIST.DR.TEODOR CRISTIAN 

12.04.2017: În perioada 18 aprilie - 21 aprilie 2017 programul de lucru cu studenții și publicul al Secretariatului EAM se
suspendă. Eventuale urgențe se anunță la următoarele adrese de e-mail: eam@ase.ro  alexandrina.craus@eam.ase.ro
11.04.2017: Programarea examenelor pentru studenții de la LICENTA -  sem II, an univ 2016 - 2017
10.04.2017: Programarea examenelor pentru studenții din anii I și anii II, MASTERAT -  sem II, an univ 2016 - 2017
28.03.2017: Lista candidaților înscriși la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit: 

În atenția studenților de la toate programele

16.03.2017: Repartizarea burselor acordate studenţilor pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017

Licenţă 

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor de performanţă pentru întreaga activitate

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură

 Lista cu studenţii beneficiari ai burselor de merit

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor sociale

Masterat

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor de performanţă pentru rezultate deosebite la învăţătură

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor de merit

Lista cu studenţii beneficiari ai burselor sociale

Cuantumul burselor acordate studenţilor pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017

23.03.2017: Concurs pentru acordarea gradatiilor de merit

 Calendarul competiţiei

Procedura de acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic și de cercetare

Componenţa dosarului de concurs: 

- Pagină de gardă (se vor preciza numele şi prenumele candidatului, facultatea, departamentul şi gradul didactic);

- Opis;

- Cerere de inscriere la concurs 
(Anexa 4), semnata de candidat care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar;

- Raport de autoevaluare, în format tipărit și electronic, care cuprinde activitățile profesionale/ științifice structurate în conformitate cu Anexa 2, precum și activităţile referitoare la implicarea în rezolvarea problemelor comunității academice, structurate în conformitate cu Anexa 3.


În atenția studenților de la Programele de Master

16.03.2017: Stagiu de practica in domeniul OSINT(Open-Source Intelligence)

În atenția studenților de la toate programele

07.03.2017: CURSURI DE PREGATIRE SUPLIMENTARA LA MACROECONOMIE PENTRU STUDENTII ASE

ASE ofera posibilitatea studentilor sa urmeze CURSURI DE PREGATIRE SUPLIMENTARA la disciplina MACROECONOMIE. Cursurile se desfasoara in perioada 10.03 - 26.05.2017, VINEREA (intre 15-19, Amf 3) si SAMBATA (intre 10-14, Amf. 1), dupa urmatorul program: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar%20pregatire%20Macroeconomie.pdf

În atenția studenților de la toate programele

07.03.2017: Noul grafic de desfășurare a procedurilor de acordare a burselor de către ASE București

Arhiva

Accesează