Avizier

Anunt program secretariat - perioada sarbatorilor pascale

În perioada  22 aprilie 2019 – 2 mai 2019  programul de  lucru cu studentii si publicul al Secretariatului EAM se suspenda. Eventualele URGENTE se anunta la urmatoarele adrese de E-mail: eam@ase.ro, alexandrina.craus@eam.ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro

Sarbatori fericite!

Programare examene - studii universitare de masterat

Master:

Sesiuni de instruire a doctoranzilor si postdoctoranzilor de catre Biblioteca ASE

Biblioteca Academiei de Studii Economice organizeaza la începutul acestui semestru noi sesiuni de instruire pentru studentii programului Doctorat, dar, ca noutate si pentru studentii programului Postdoctorat.

Temele abordate în cadrul acestor actiuni sunt: resurse info-documentare disponibile în biblioteca, platforme bibliografices si bibliometrice, platforme de reviste stiintifice continut full-text, servicii electronice de biblioteca disponibile prin autentificare, modalitati de acces la platforme (inclusiv prezentarea serviciului acces mobil).

Sesiunile de instruire pentru Doctorat, respectiv Postdoctorat, vor avea loc avea loc în perioada 12-13 martie 2019, interval orar 18.30-20.00, Sala Robert Schuman (imobil Ion N. Angelescu, sala 0219).

Burse ocazionale

Între 4-8 martie 2019 si 11-15 martie 2019 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însotite de documentele doveditoare (aceleasi ca în cazul dosarului pentru obtinerea bursei sociale), la Biroul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbracaminte si încaltaminte se poate acorda studentilor:

- cu unul sau ambii parinti decedati,

- pentru care s-a dispus ca masura de protectie plasamentul,

- studentilor defavorizati din punct de vedere socio-economic, a caror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul de baza minim net pe economie (1263 lei). Pentru obtinerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor noiembrie 2018, decembrie 2018 si ianuarie 2019.

Aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student de doua ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de Administratie, si trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursa sociala.

Pentru mai multe detalii consultati Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2018-2019 disponibila la https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2018-2019/

  Taxa de scolarizare aferenta semestrului al II-lea, 2018-2019

  Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/), plata taxei de scolarizare aferenta semestrului al II-lea, la studiile universitare de licenta, masterat si doctorat se realizeaza în perioada 18.02 – 08.03.2019.

  Burse ERASMUS+ - Experiente de neuitat!

  Va recomandam sa încercati experienta Erasmus+ cel putin o data pe parcursul studiilor!

  Criterii de eligibilitate:

  • - Student/a al/a ASE Bucuresti, forma de învatamânt cu frecventa (ciclul de licenta, masterat sau doctorat)
  • - Integralist/a, având media anilor de studii minim 7,00
  • - În anul de mobilitate (2019/2020), înmatriculat/a la ASE Bucuresti în anii de studiu II – III studii de licenta sau la programe de masterat sau doctorat

   Calendarul selectiei ERASMUS:

  • 01.02.2019 - afisarea ofertei de mobilitati de studii pentru anul universitar 2018/2019
  • 11 - 22.02.2019 - depunerea dosarelor de candidatura
  • 04.03.2019 - test de competenta lingvistica
  • 13 - 20.03.2019 - interviuri de selectie
  • 25.03.2019 - afisarea rezultatelor selectiei

  Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/), pe data de 1 februarie 2019 se va afisa oferta de mobilitati de studii ERASMUS pentru anul universitar 2018/2019.

  Grup FB pentru candidatii Erasmus+:

  https://www.facebook.com/groups/735755416576432/

  https://www.facebook.com/groups/2362785033956301/?ref=share

  Liste repartizare buget/taxa - 2018-2019 

  • Licenta:             an II                an III
  • Masterat:          EAAA                EE                MPDRR

     Arhiva