Avizier

Programarea examenelor si a restantelor 2018-2019, semestrul I

Licenta: 

Masterat:

Restante:

 • Matematici aplicate in economia agroalimentara si a mediului – (ANUL III – RESTANTE ) Prof.dr.Neculaescu Cristian: 07 februarie 2019 – orele 13,30 – sala 3 M 5
 • Tehnologia Aplicatiilor Office – (ANUL 3 -RESTANTE) Prof.dr.GHEORGHE MIRELA, Conf.dr.BOLDEANU DANA: 22 IANUARIE 2019 – ORELE 11,00 – SALA 1019

  Taxa de scolarizare aferenta semestrului al II-lea, 2018-2019

  Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/), plata taxei de scolarizare aferenta semestrului al II-lea, la studiile universitare de licenta, masterat si doctorat se realizeaza în perioada 18.02 – 08.03.2019.

  Depunerea dosarului social

  Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/):

  • în perioada 11 – 15.02 (pâna la ora 13:00) se depun dosarele sociale pentru obtinerea unei burse sociale în semestrul II al anului universitar 2018-2019 la secretariatele faculta?ilor, de catre studentii din anul I, studii universitare de licenta
  • în perioada 11 – 22.02 (pâna la ora 13:00) se depun dosarele sociale pentru obtinerea unei burse sociale în semestrul II al anului universitar 2018-2019 la secretariatele facultatilor, de catre studentii din anii II si III, studii universitare de licenta, si anii I si II, studii universitare de masterat

  Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2018-2019 este disponibila la: https://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2018-2019/

  Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt noiembrie 2018, decembrie 2018 ?i ianuarie 2019.

  Burse ERASMUS+ - Experiente de neuitat!

  Va recomandam sa încerca?i experienta Erasmus+ cel putin o data pe parcursul studiilor!

  Criterii de eligibilitate:

  • - Student/a al/a ASE Bucuresti, forma de învatamânt cu frecventa (ciclul de licenta, masterat sau doctorat)
  • - Integralist/a, având media anilor de studii minim 7,00
  • - În anul de mobilitate (2019/2020), înmatriculat/a la ASE Bucuresti în anii de studiu II – III studii de licenta sau la programe de masterat sau doctorat

   Calendarul selectiei ERASMUS:

  • 01.02.2019 - afisarea ofertei de mobilitati de studii pentru anul universitar 2018/2019
  • 11 - 22.02.2019 - depunerea dosarelor de candidatura
  • 04.03.2019 - test de competenta lingvistica
  • 13 - 20.03.2019 - interviuri de selectie
  • 25.03.2019 - afisarea rezultatelor selectiei

  Conform Calendarului Studentului (https://consilierstudenti.ase.ro/calendarul-studentului-2018-2019/), pe data de 1 februarie 2019 se va afi?a oferta de mobilita?i de studii ERASMUS pentru anul universitar 2018/2019.

  Grup FB pentru candidatii Erasmus+:

  https://www.facebook.com/groups/735755416576432/

  https://www.facebook.com/groups/2362785033956301/?ref=share

  Liste repartizare buget/taxa - 2018-2019 

  • Licenta:             an II                an III
  • Masterat:          EAAA                EE                MPDRR

  ORAR master 2018-2019, semestrul I

  • an I (v2.26.10):    EAAA:  1330   1331                EE: 1332    1333                  MPDRR (v3.4.12):  1334     1335
  • an II (v2.26.10):   EAAA                                    EE                                      MPDRR:  1340     1341

     Arhiva