Arhiva Licenta

Examen de Licență 2016

EXAMEN DE LICENȚĂ - Sesiunea Iulie 2015

ANUNȚ IMPORTANT!!!

 pentru stundenții nu au reușit să încarce lucrarea pe pagina personală! 

Conform adresei, studenții care din diverse motive, conform calendarului aprobat (29 iunie - 3 iulie) nu au reușit să încarce lucrarea de licență pe pagina web personală, vor face o cerere scrisă, avizată de către conducătorul științific, care va fi aprobată pe loc la Cabinet Rector, sala 0003. Cu cererea aprobată și cu lucrarea în formatul electronic cerut de procedura antiplagiat, studenții se vor prezenta la Direcția TIC (sala 2109) unde va fi încărcată pe pagina web personală.

Ulterior, conductăroul științific, din pagina profesor.ase.ro, va trimite lucrarea pentru a fi verificată pe platforma antiplagiat, urmând fluxul de prelucrare conform procedurii aprobate.

25.06.2015 

ANUNȚ IMPORTANT!!!

 pentru absolvenții din anii anteriori, care dau licența în sesiunea iulie 2015! 

În vederea verificării antiplagiat a lucrării de licență, vă rugăm să transmiteți pe adresa de email a Departamentului EAM, departament_eam@yahoo.com, următoarele informații:

numele absolventului și titlul corect al lucrării de licență, aprobat de directorul de Departament (se poate verifica aici);

- profesorul coordonator (se poate verifica aici);

- lucrarea de licență, în format .docx, împărțită în patru documente: CUPRINS; CONȚINUT; BIBLIOGRAFIE; ANEXE (dacă este cazul) (atașat).

Stimați viitori absolvenți ai programelor de licenţă,

Principalele repere de timp ale organizarii examenului de licenta sunt:

29 iunie - 3 iulie 2015: incarcarea lucrarilor de licenta pe pagina web a studentilor

1-7 iulie 2015: verificarea antiplagiat de catre conducatorul stiintifica si acordarea calificativului Admis/Respins pentru sustinerea lucrarii de licenta

8-10 iulie 2015: depunerea de catre studenti, la secretariatul Departamentului EAM, sala 3008 (miercuri si joi, orele 09:00-16:00 si vineri, orele 09:00-18:00) a lucrarilor de licenta

14-17 iulie 2015: sustinerea lucrarilor la nivelul comisiilor

Mod de lucru pentru gestionarea documentelor

- Varianta finală a lucrării de licenţă (acceptată de către îndrumător) va fi încărcată pe webmasterstudent, la opțiunea Finalizare studii (aveți un buton nou)

- Veți  introduce  în  pagina  personală  lucrarea,  împărțită  în  patru  documente  tip  .docx:  CUPRINS, CONȚINUT, BIBLIOGRAFIE,  ANEXE (dacă este  cazul).  Respectati  câmpurile,  fiecare  document trebuie să fie încărcat acolo unde este titlul său! Atenție la selectările pe care le faceți cu privire la conducătorul  științific  și  la  titlul  lucrării  (acestea  trebuie  să  corespundă  cererii  aprobate  în decembrie  2014)!  În  situaţia  în  care  aveţi  dublă  coordonare,  lucrarea  se  încarcă  la  primul îndrumător!

- Lucrarea  cu  care  vă  veți  înscrie  la  secretariatul  departamentului  trebuie  să  primească  din  partea îndrumătorului calificativul ADMIS/RESPINS și semnătura acestuia. Cu lucrarea (un exemplar tipărit şi  un exemplar pe CD) și  celelalte documente (Cerere tip susținere licență 2015.doc, şi  două fotografii  format  ¾,  realizate  recent,  pe  hârtie  fotografică,  color)  vă înscrieți  la secretariatul departamentului EAM.

- Pentru absolvenţii din anii anteriori: verificarea antiplagiat a lucrării de licenţă se face contra cost (taxa de 20 lei se achită la casieria ASE), la Departamentul de Cercetări Economice, sala 2415 (doar pentru absolvenții care nu au avut pagină personală în SIMUR); după ce primesc din partea îndrumătorului calificativul ADMIS, trebuie să achite taxa de susţinere a examenului de licenţă, în valoare de 625 lei.

Pentru a fi corect și la timp informați, vă invităm să accesați, permanent, www.eam.ase.ro.

Vă urăm succes!

 

PROGRAMUL DE LICENȚĂ

 Susținerea Examenului de Licență - Sesiunea IULIE 2014

 

Înscrierea: 30.06.2014 - 04.07.2014

 • se va face la secretariatul facultăţii (str. Mihail Moxa 7, et. 2, sala 3204, orele 9,00 – 14,00) unde se vor depune:
   • Cererea tip de susținere a licenței cu viza conducătorului lucrării de licență (descarcă Cerere tip susținere licență 2014.doc)
   • 1 exemplar din lucrarea de licență + CD cu conţinutul lucrării
   • 2 fotografii(format ¾, realizate recent pe hârtie fotografică, color)
   • Copie legalizată Diplomă bacalaureat (cei din promoţii anterioare)
   • Foaia matricola copie legalizată (cei din promoţii anterioare)
   • Chitanţă de plată a taxei de susţinere a examenului de licență 625 lei (cei din promoţii anterioare)

Susţinerea Examenului de Licență: 16.07.2014 – 19.07.2014

LUCRAREA DE LICENȚĂ TREBUIE SĂ AIBĂ PE PAGINA DE GARDĂ(coperta interioară) TRECUT DE CĂTRE CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC CALIFICATIVUL PROPUS (ADMIS / RESPINS)  ŞI SEMNĂTURA.

Susținerea: 

Programarea susținerii Lucrărilor de Licență

Comisia nr.1.pdf

Comisia nr.2.pdf

Comisia nr.3.pdf