Arhivă Examen de Disertaţie

Examen de Disertație 2016

Sustinerea Examenului de Disertaţie - Sesiunea IUNIE 2015

ANUNȚ IMPORTANT!

Conform adresei nr.047/10.06.2015 de la Cabinetul Rectorului,

Absolvenții se înscriu cu lucrările de disertație listate din fișierele pe care le-au încărcat (word) însoțite de procesul verbal semnat de către coordonatorul științific. Secretara va semna pe cererea de înscriere pentru primirea lucrării de disertație și a procesului verbal.

11.06.2015

Stimați viitori absolvenți ai programelor de masterat

 Vă retransmitem următoarele informații importante

 Principalele repere de timp ale organizării examenului de disertație sunt:

-                    2 – 5 iunie 2015 Încărcarea lucrărilor de disertaţie pe pagina web a studenţilor

-                  4 – 9 iunie 2015 Verificarea antiplagiat de către conducătorul ştiinţific şi acordarea calificativului Admis/Respins pentru susţinerea lucrării de disertaţie

-          10 – 12 iunie 2015 Depunerea de către studenţi, la secretariatul facultății, sala 3204, miercuri și joi, orele 9.00-14.00 și vineri, orele 09.00-18.00, a disertaţiilor printate din platforma web a studenţilor, versiunea validată de conducătorul ştiinţific

-               15 – 21 iunie 2015 Susținerea lucrărilor la nivelul comisiilor

 

 Mod de lucru pentru gestionarea documentelor:

 -  Varianta finală a lucrării de disertație va fi încărcată pe webmasterstudent, la opțiunea  Finalizare studii (aveți un buton nou).

- Veţi introduce în pagina dumneavoastră personală lucrarea, împărțită în patru documente tip .docx: CUPRINS, CONȚINUT, BIBLIOGRAFIE, ANEXE (dacă este cazul). Respectati câmpurile, fiecare document trebuie să fie încărcat acolo unde este titlul său! Atenție la selectările pe care le faceți cu privire la conducătorul științific și la titlul lucrării dumneavoastră (acesta trebuie să corespundă cu cererea aprobată în decembrie 2014)!

-      - Veți încărca ultima variantă a lucrării, aceea pe care ați stabilit-o cu conducătorul știițific și pe care doriți ca acesta să o valideze!

-          - Lucrarea cu care vă veți inscrie la secretariatul facultății este cea pe care v-o generează baza de date, cu o pagină ce are înscris un cod de verificare antiplagiat. Se va lista lucrarea, după cum apare aceasta în pagina personală. Aveți în vedere că trebuie să listați și să legați și pagina pe care va apărea acest cod individual.

-      - Pe această variantă printată trebuie să primiți din partea conducătorului științific calificativul ADMIS/RESPINS și semnătura acestuia. Cu lucrarea (un exemplar tipărit şi un exemplar pe CD) și celelalte documente (Cerere tip susținere disertaţie 2015 şi două fotografii format ¾, realizate recent, pe hârtie fotografică, color) vă înscrieți la secretariatul facultății.

-           Detalii...

          Vă urăm succes!

Sustinerea Examenului de Disertaţie - Sesiunea IUNIE 2014

 

Înscrierea: 03.06.2014 - 07.06.2014

 • se va face la secretariatul facultăţii (str. Mihail Moxa 7, et. 2, sala 3204, orele 9,00 – 14,00) unde se vor depune:
   • Cererea tip disertatie cu viza conducătorului lucrării de disertaţie (descarcă Cerere tip susținere disertaţie 2014.doc)
   • 1 exemplar din lucrarea de disertaţie + CD cu conţinutul lucrării
   • 2 fotografii(format ¾, realizate recent pe hârtie fotografică, color)
   • Copie legalizată Diplomă bacalaureat (cei din promoţii anterioare)
   • Copie legalizată dupa Diploma de licenta (cei din promoţii anterioare)
   • Foaia matricola/ Suplimentul de diplomă în copie legalizată (cei din promoţii anterioare)
   • Chitanţă de plată a taxei de susţinere examen disertaţie 625 lei (cei din promoţii anterioare)

Susţinerea Examenului de Disertaţie: 17.06.2014 – 21.06.2014

LA ÎNSCRIERE, LUCRAREA DE DISERTAŢIE  TREBUIE SĂ AIBĂ PE PAGINA DE GARDĂ(coperta interioară) TRECUT DE CĂTRE CONDUCĂTORUL ŞTIINŢIFIC CALIFICATIVUL PROPUS (ADMIS / RESPINS)  ŞI SEMNĂTURA.

Susținerea

– conform graficului ce va fi afişat