Alumnii EAM

Fii parte din comunitatea Alumni EAM:

Absolvenţii facultăţii EAM au un rol important pentru comunitatea academică şi după terminarea anilor de studiu.

Dacă vrei să faci parte din comunitatea academică ASE-EAM, să împărtăşeşti idei noi şi să faceţi afaceri împreună, implică-te!

Am format comunitatea Alumni EAM.

Scurt istoric: 

În anul 1920 a fost infiintata Asociatia Licentiatilor Academiei de Studii Comerciale si Industriale (ALACI), predecesoarea organizatiei Alumni ASE de astazi. Era o organizatie puternica care isi propusese sa stranga legaturile de solidaritate intre licentiatii academiei si sa apere interesele generale ale membrilor sai. In 1921 devine si “persoana morala” (adica juridica). In urmatorii ani dupa infiintare si-a constituit filiale in cele mai importante centre din tara. Ultima cecere de inregistrare a fost in 1946 adresata de asociatia Prahova Economica.

Pe toata durata existenţei sale ALACI şi publicaţiile ei au avut un rol activ în promovarea profesiei de economist şi susţinerea intereselor economiştilor. Astăzi, Asociaţia Alumni ASE acceptă provocarea de a relua activitatea în scopul întăririi relaţiilor dintre absolvenţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Scop: 

Alumni EAM are ca scop stabilirea şi promovarea de relaţii de colaborare între Facultatea EAM şi absolvenţii săi, între absolvenţii înşişi din toate domeniile şi de pretutindeni.

Organizăm împreună:
  • manifestări cultural - ştiinţifice, reuniuni profesionale, conferinţe cu absolvenţii, studenţii şi cadrele didactice, în scopul dezvoltării şi întăririi sentimentului de apartenenţă la ASE-EAM;
  • cursuri postuniversitare de specializare şi învăţare continuă;
  • organizarea de activităţi şi proiecte comune de cercetare în concordanţă cu necesităţile din mediul economic real, exprimate de alumni; atragerea de fonduri pentru susţinerea diferitelor programe academice, evenimente ştiinţifice, burse şi/sau premii pentru studenţi, dotarea laboratoarelor şi a bibliotecilor etc.

Promovăm:

  • performanţele profesionale ale absolvenţilor ASE-EAM, prin crearea unei baze de date cu absolvenţii angajaţi în toate domeniile profesionale.

Invităm absolvenţii:

  • la cursuri şi seminarii pentru a împărtăşi din experienţa practică profesională stundeţilor ASE-EAM.

Consultăm absolvenţii

  • şi transmitem propunerile acestora către Rectoratul ASE şi către Decanatul EAM în vederea reactualizării permanente a fişelor de disciplină şi cunoştinţelor predate şi adaptarea lor la cerinţele pieţei muncii.

Ajutăm împreună:

  • studenţii şi absolvenţii în orientarea profesională şi stabilim relaţii între ASE-EAM, absolvenţi şi mediul economic.

Oferta educaţională a FEAM şi imporanţa domeniilor: 

Oferta educaţională a Facultăţii de Economie agroalimentară şi a mediului cuprinde următoarele cicluri universitare:

  • trei ani pregătire de licență,
  • doi ani studii masterale,
  • trei ani pregătire doctorală.

Programul de licenţă pregăteşte specialişti în domeniul economiei agroalimentare şi a mediului. Programele de masterat de cercetare, Economia și administrarea afacerilor agroalimentare și Economie ecologică, şi profesional, Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională, continuă și aprofundează studiile de licență, fiind importante prin perspectiva necesităţii dezvoltării economico-sociale a spațiului rural românesc și a sistemului agroalimentar, precum şi a desfăşurării activităţilor economice în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, în care se armonizează dimensiunile economice, sociale şi de mediu.

Importanța strategică a sectorului și mediul economic extrem de competitiv pentru afacerile agroalimentare presupun o interpretare care reflectă specificul activităților de producție, distribuție, comerț și consum. Programul de master Economia și administrarea afacerilor agroalimentare răspunde acestei provocări printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât să asigure pregătirea necesară analizelor macro- și microeconomice relevante pentru conducerea organizațiilor, analiza piețelor și fundamentarea programelor în acest sector.

Fundamentarea economică reprezintă un element hotărâtor pentru succesul în lupta împotriva poluării și pentru gestiunea resurselor naturale în conformitate cu cerințele dezvoltării durabile. Programul de master Economie ecologică răspunde acestui imperativ printr-un curriculum interdisciplinar, proiectat astfel încât să asigure pregătirea economiștilor pentru soluționarea problemelor de mediu cauzate de schimbarea climatică, poluare, deșeuri, epuizarea resurselor, pierderea diversității biologice ș.a.

Valorile de excepție ale spațiului rural reprezintă pentru România o mare oportunitate în contextul integrării europene. Transformarea acestora în beneficii pentru populația din mediul rural presupune o expertiză avansată în accesarea fondurilor europene. Programul de master Managementul proiectelor de dezvoltare rurală și regională răspunde acestei nevoi printr-un curriculum specializat care asigură cunoașterea și competențele necesare pentru managementul fiecărei etape a ciclului de proiect și pentru interpretarea economică a proceselor care influențează dezvoltarea rurală și regională.

Pregătirea doctorală se realizează în domeniile economie agroalimentară și economia mediului, iar temele de cercetare vizează prioritar: politicile economice în agricultură, industrie alimentară, distribuția produselor agricole și alimentare și protecția mediului; dezvoltarea rurală și regională; managementul și marketingul agroalimentar.

 

PROMOȚIA 2008

Mădălina Pătrașcu este absolventă a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului și un exemplu concret de reușită în mediul de afaceri cu produse agroalimentare.

Detalii...

 

 

PROMOȚIA 2008

Raluca Macalet, absolventă a Facultății Economie Agroalimentară și a Mediului, a întemeiat o afacere de succes transformând simfoniile interpretate la pian în cocktail-uri.


Pianul care face cocktailuri...