Admitere Licenta

Mesajul decanului

Structura programului de licenţă

Programul de studii universitare de licență Economie Agroalimentară şi a Mediului (EAM) se încadrează în domeniul Economie, iar, la finalul celor trei ani de studii, absolvenții primesc diploma de „Licențiat în științe economice”.

Informaţii suplimentare privind disciplinele studiate: planuri de învăţământ şi fişele disciplinelor.

Metodologia admiterii 2018 la programul de licență și cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018 pot fi accesate AICI sau pot fi solicitate la admitere@ase.ro sau eam@ase.ro.

Diferenţiere pe piaţa muncii

 • studierea a 3 domenii importante pentru viitor: economie, agro-alimentar şi mediul natural;
 • oportunităţi de practică prin parteneriatele încheiate de EAM cu: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția pentru Protecția Mediului București, Carrefour România, Retail Zoom SRL, Mega Image SRL, Ecoteca, Pachamama România sau prin proiectele finanţate din fonduri europene;
 • vizite de studiu la evenimente şi companii din domeniul agroalimentar şi de mediu (distileriile Alexandrion, INDAGRA, Salonului de vinuri Vintest București, Forumul Virtual US-EU Agro-Finance for Southeast Europe, etc);
 • cursuri susţinute de invitaţi din mediul business (ALBALACT, ERNST&YOUNG, „Ana si Cornel”, RLSM Eco Service, Metro Cash&Carry, Mega Image etc.);
 • program de mentoring pentru întărirea relaţiei profesor-student-oameni de afaceri şi o mai bună inserţie pe piaţa muncii;
 • program de tutoring pentru aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea carierei;
 • teambuiding profesori-studenţi printr-un eveniment unic organizat de către EAM în anul 3.

Oportunităţi de angajare

 • Domeniul privat: societăți comerciale cu activități de producție, distribuție și promovare a produselor agroalimentare; societăți comerciale implicate în valorificarea resurselor de energie și apă, colectarea, transportul, depozitarea și procesarea materialelor reciclabile; consultanță în marketing agroalimentar, ecomarketing, managementul siguranței alimentelor, managementul mediului; departamente de sustenabilitate sau responsabilitate socială, consultanţă ș.a.
 • Domeniul public: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor; Garda Națională de Mediu; Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură; Agenția Națională pentru Protecția Mediului; Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentului; Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ș.a.
 • Domeniul neguvernamental: organizații preocupate de dezvoltare durabilă, siguranță alimentară, reciclare, conservarea naturii, educație ecologică ș.a.
 • Antreprenoriat: inițierea și dezvoltarea afacerilor în sectorul agroalimentar și de mediu.

Alte facilităţi şi oportunităţi

 • cămine şi cantine studenţeşti;
 • infrastructură necesară activităţilor sportve diverse;
 • burse sociale, de performanţă şi de excelenţă;
 • burse ERASMUS şi extracomunitare.