Examen Disertație 2017

Programarea sustinerii examenului de disertatie sesiune IUNIE 2017 EAAA, EE si MPDRR

LISTA STUDENŢILOR / ABSOLVENŢILOR CARE AU OBŢINUT CALIFICATIVUL ADMIS PENTRU LUCRAREA DE DISERTAŢIE

ÎNSCRIERI PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE, SESIUNEA IUNIE 2017

Absolvenții programelor de studii universitare de master ale Facultății EAM se vor înscrie, în perioada 12-14 iunie 2017, în intervalul orar 9-18, parcurgând următoarele 2 etape:

 Etapa I: la secretariatul facultății EAM (sala 3204) vor depune:

1.     Cererea pentru înscrierea la susţinerea examenului de finalizare a studiilor de masterat

2.     Procesul verbal de control al originalităţii lucrării, semnat de profesorul coordonator

 

Etapa II: la secretariatul departamentului EAM (sala 3008), vor depune:

1.     Lucrarea de disertație printată

 

Studenţii anului II suplimentar trebuie să achite tariful pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor în valoare de 625 RON şi să depună chitanţa, în original, la înscriere.

 

Pentru absolventii din promoţiile anterioare sunt necesare următoarele documente:

1.     copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă);

2.      copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de licenţă (sau echivalentă)

3.     copia legalizată sau certificată conform cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă;

4.     copie legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naştere;

5.     chitanţa care atestă achitarea tarifului (625 lei) pentru susţinerea examenului de finalizare. 

În vederea obţinerii certificării conform cu originalul, candidaţii trebuie să prezinte documentele în original.

REPARTIZAREA TEMELOR PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE

Master MPDRR EAAA EE

Extras Procedura Antiplagiat 

Eventualele neconcordanțe vor fi sesizate la Secretariatul Departamentului EAM, sala 3008, între orele 09:00-15:00, de luni până joi.

PERIOADĂ DEPUNERE CERERI

Cererile pentru alegerea temei lucrării de licenţă (cu semnătura cadrului didactic coordonator) pot fi depuse la secretariatul Departamentului de Economie Agroalimentară şi a Mediului (sala 3008) până la 30 octombrie 2016.

Nu se mai completează cererea pe pagina personală. 

Model cerere alegere tema lucrare disertatie.docx

PROPUNERI TEME FINALIZARE STUDII DE MASTER, 2016-2017

Propuneri teme