Arhivă Practică 2

PRACTICĂ MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) anunță lansarea unui nou stagiu de practică destinat studenților și proaspeților absolvenți. Stagiul de practică va începe în data de 15 sau 22 august 2016 și se va desfășura în cadrul MMAP și a instituțiilor coordonate de aceasta. Pe durata stagiului de practică, studenții vor fi implicați în proiecte concrete de pregătire și promovare a Ghidurilor de finanțare ale Administrației Fondului pentru Mediu din acest an, astfel încât acestea să răspundă priorităților stringente de mediu. 

Durata stagiului de practică este de 8 săptămâni. Studenții și absolvenții interesați trebuie să transmită un CV și o dată dorită de începere a practicii. Persoana de contact este domnul consilier Ilie BRIE (tel. 0744 647 452; email ilie.brie@mmediu.ro).

 

            GHID PRACTICĂ LICENȚĂ                      GHID PRACTICĂ MASTER

Metodologie si Convenție Cadru Licență

I. CONDIȚII GENERALE

1. CADRUL LEGAL: Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă

http://ase.ro/ase/management/Baza-legislativa/Practica%20de%20specialitate/content.asp

2. PERIOADA DE PRACTICĂ: Ultimele trei săptămâni ale semestrului al doilea, anul universitar 2015-2016. Fac excepție stagiile de practică cu regim special acceptate de către Facultatea EAM.

3. RESPONSABILUL DE PRACTICĂ:

Prof.univ.dr. Gabriel Popescu, Director al Departamentului EAM

Contact: sala 3009

4. RESPONSABILUL PENTRU SEMNAREA CONVENȚIILOR:

Lect.univ.dr. Georgiana Raluca Lădaru, Prodecan al Facultății EAM

Contact: raluca.ladaru@eam.ase.ro, sala 3203

5. TERMENE:

Începerea stagiului de practică: 16.05.2016

Finalizarea stagiului de practică: 03.06.2016

Susținerea colocviului de practică: începând cu 06.06.2016

6. CADRE DIDACTICE SUPERVIZIOARE:

Prof. univ. dr. Dan Boboc

Conf. univ. dr. Florentina Constantin

Conf. univ. dr. Iuliana Dobre

Conf. univ. dr. Carmen Valentina Rădulescu

Conf. univ. dr. Raluca Andreea Ion

Lect. univ. dr. Raluca Lădaru

7. LISTA ANEXELOR:

Anexa 1 și 2: Metodologie și Convenție cadru LICENȚĂ

II. STAGIUL DE PRACTICĂ

Periodic și după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde:

- denumirea modulului de pregătire;

- competenţe exersate;

- activităţi desfășurate pe perioada stagiului de practică;

- observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

Caietul de practică va fi însoţit de portofoliul de practică (prezentat în anexă la convenţia cadru).

De asemenea, studentul are obligația de a elabora materialele pe care i le solicită cadrul didactic supervizor şi tutorele, conform Fișei disciplinei.

Toate îndatoririle studentului, ale cadrului didactic și ale tutorelui de practică sunt stabilite prin intermediul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licență, Convenției cadru pentru efectuarea stagiului de practică și Fișei disciplinei (vezi anexe)!

III. SUSŢINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICĂ

La susţinerea examenului de practică, studenţii vor prezenta următoarele documente:

1. Caietul de practică, însoţit de portofoliul de practică, anexa la Convenţia cadru, care se poate prelua de aici: Conventie cadru LICENTA 2016

2. Proiectul de practică, stabilit şi coordonat de către cadrul didactic supervizor şi tutore, în conformitate cu programa analitică

IV. ATE PRECIZĂRI

Studenților care au desfășurat activitate de practică prin intermediul unor proiecte / programe / acorduri de parteneriat agreate de către facultate li se va recunoaște efectuarea stagiului de practică, dar au prevăzute obligații didactice stabilite prin fișa disciplinei. Prin urmare, aceștia trebuie să se prezinte la seminariile de practică și la susținerea examenului de practică organizat de facultate!

Metodologie si Convenție Cadru Master

I. CONDIȚII GENERALE

1. CADRUL LEGAL: Metodologie privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat

http://ase.ro/ase/management/Baza-legislativa/Instructiuni%20practica%20masterat/content.asp

2. PERIOADA DE PRACTICĂ: 20 de ore săptămânale în semestrul al doilea, anul universitar 2015-2016. Fac excepție stagiile de practică cu regim special acceptate de către Facultatea EAM.

3. RESPONSABILUL DE PRACTICĂ:

Prof.univ.dr. Gabriel Popescu, Director al

Departamentului EAM

Contact: sala 3009

4. RESPONSABILUL PENTRU SEMNAREA CONVENȚIILOR:

Lect.univ.dr. Georgiana Raluca Lădaru, Prodecan al Facultății EAM

Contact: raluca.ladaru@eam.ase.ro, sala 3203

5. TERMENE:

Începerea stagiului de practică: 22.02.2016 Finalizarea stagiului de practică: 29.05.2016

Susținerea colocviului de practică: începând cu

29.05.2016

6. CADRE DIDACTICE SUPERVIZIOARE:

Prof. univ. dr. Dan Boboc

Prof. univ. dr. Manole Victor

Conf. univ. dr. Carmen Lenuța Trică

Lect. univ. dr. Raluca Georgiana Lădaru

Lect. Univ. dr. Irina Elena Petrescu

CP I Simona Bara

7. LISTA ANEXELOR:

Anexa 1 și 2: Metodologie și Convenție cadru MASTER

II. STAGIUL DE PRACTICĂ

Periodic și după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta un caiet de practică care va

cuprinde:

- denumirea modulului de pregătire;

- competenţe exersate;

- activităţi desfășurate pe perioada stagiului de practică;

- observaţii personale privitoare la activitatea depusă.

Caietul de practică va fi însoţit de portofoliul de practică (prezentat în anexă la convenţia cadru).

De asemenea, studentul are obligația de a elabora materialele pe care i le solicită cadrul didactic supervizor şi tutorele, conform Fișei disciplinei.

Toate îndatoririle studentului, ale cadrului didactic și ale tutorelui de practică sunt stabilite prin intermediul Metodologiei privind organizarea și desfășurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat, Convenției cadru pentru efectuarea stagiului de practică și a Fișei disciplinei (vezi anexe)!

III. SUSŢINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICĂ

La susţinerea examenului de practică, studenţii vor prezenta următoarele documente:

1. Caietul de practică, însoţit de portofoliul de practică, anexa la Convenţia cadru, care se poate prelua de aici: Conventie cadru MASTER 2016

2. Proiectul de practică, stabilit şi coordonat de către cadrul didactic supervizor şi tutore, în conformitate cu programa analitică

IV. ATE PRECIZĂRI

Studenților care au desfășurat activitate de practică prin intermediul unor proiecte / programe / acorduri de parteneriat agreate de către facultate li se va recunoaște efectuarea stagiului de practică, dar au prevăzute obligații didactice stabilite prin fișa disciplinei. Prin urmare, aceștia trebuie să se prezinte la seminariile de practică și la susținerea examenului de practică organizat de facultate!

 

Pagina anterioară       Pagina următoare